Site menu:

Přehled spisů

Zde najdete přehled knih Jakoba Lorbera, které byly přeloženy do češtiny a jejich možnost volného stažení v elektronické podobě. V závorce je slovenský překlad, který vznikl z české verze. Pro přehlednost jsou tituly rozděleny do pěti kategorií. Většina byla přeložena zásluhou Vincence Kroužila. V odkazu Další autoři naleznete spisy jiných autorů, kteří také čerpali z vnitřního slova.


biblický příběh – tématika pojící se s biblickým příběhem

Domácnost Boží
Třísvazkové dílo, které pojednává o podstatě Boha, o pratvorbě duchovního světa, hmotné tvorbě světů, stvoření člověka a jeho pradějiny, až k potopě a po Abraháma.

Velké evangelium Janovo
Nejobsáhlejší dílo (10 svazků), podrobný popis tříletého učitelského Ježíšova období. Vysvětluje podobenství, prohlubuje známé obrazy a přináší události, které nejsou známé.

Dětství a mládí Ježíšovo
Ztracené Jakubovo evangelium, jehož střípky se zachovaly v Berleburgské bibli. Podrobně popisuje narození Ježíše a celé Jeho mládí přes scénu v chrámě v Jeho dvanácti letech a další události.

Tři dny v chrámě
Rozhovor dvanáctiletého Ježíše se zákoníky a farizeji v jeruzalémském chrámě v podrobnostech.

Dopisy Ježíše a Abgara Ukkamy z Edessy
Korespondence mezi Ježíšem a králem Abgarem, knížetem z Edessy.

List apoštola Pavla Laodicejským
Apoštolský list, který byl považován za nadobro ztracený.

Výklad biblických textů
Výklad některých biblických podobenství.

Vysvětlení textů Bible
Příloha Velkého evangelia Janova.


přírodní evangelia – poučení z oblasti přírody

Evangelium hor
o určení a účelu hor

Země a Měsíc
přirozený a duchovní pohled na naši planetu

Přirozené Slunce
pohled do našeho Slunce

Saturn
popis planety a života na ní

Moucha
o určení mouchy, jejích elektrických vlastnostech atd.

Léčivá síla slunečního světla
popis výroby heliopatických léků, jejich účinky a užívání, dieta


spisy o záhrobí – poučení o duchovním životě po tělesné smrti

Duchovní scény
deset přechodů různých lidí z tohoto světa do světa duchovního

Biskup Martin
osud jedné duše na onom světě a její vývoj

Robert Blum
osudy německého politika (1807–1848) po jeho smrti v záhrobí

Duchovní Slunce
pohled na Slunce a jeho uspořádání v duchovním světě


ostatní díla

Anděl (Anjel)

Cesta k znovuzrození (Cesta ku znovuzrodeniu)
aneb duchovnímu vzkříšení, pokyny k znovuzrození

Pravda o spiritismu (Pravda o spiritizme)
jeho světlé a stinné stránky atd.

Nebeské dary 1 (Nebeské dary 1)

Nebeské dary 2

Nebeské dary 3
duchovní deník J. Lorbera

Dvanáct hodin (Dvanásť hodín)

Dopisy Jakoba Lorbera (Dopisy Jakoba Lorbera)

Životopis Jakoba Lorbera (Životopis Jakoba Lorbera) – Karl G. Leitner

Vzor slupkového globu
obrázek

Dr. Strauss (sk)
český překlad v Nebeských darech 3

Kázání Páně na lodi (Kázanie Pána na lodi)
k 5. kapitole Lukášova evangelia


výbory z díla

Klasobraní

Kříž a koruna (Kríž a koruna) – Trigon, 1997
rozjímání v době velikonoční

Nové a staré světlo

Ježíšova slova k rozjímání

Chraňte se zlých duchů (Chráňte sa pred zlými duchmi)

Předpovědi a odhalení světového dění

Přítomnost Krista – Annie v. Ledebur
porovnání Nového zjevení s Novým zákonem

Kristův návrat (Kristov návrat) – Trigon, 1995

Živé Slovo

Novosalemský kalendář
slovo na každý den

Novosalemský kalendář 2
slovo na každý den

Výchova dětí
vybrané texty


Kurt Eggenstein (1904–2007)

Prorok Jakub Lorber oznamuje příchod katastrof a pravé křesťanství – Onyx, 2006
porovnání s vědeckými fakty


dr. Walter Lutz (1879–1965)

Základní otázky života I. – Bůh a stvoření – obsah

Základní otázky života II. – Člověk a smysl života – obsah

Základní otázky života III. – Nauka o spáse a životě – obsah

Duchovní anatomie člověka (Duchovná anatómia človeka)

O vnitřním slovu

Duchovni pratvorba

Říše Věčného

O vnitřním bytí přírodního řádu

Pád Lucifera

Vesmír v duchovním pohledu

Světlo a tón

Nové zjevení 1

Nové zjevení 2

Nové zjevení 3