Site menu:

Země a Měsíc


Země se zde představuje jako kosmické těleso, v němž není nic mrtvého, nic bez života. Jako pulzující organismus analogicky se všemi orgány, které jsou vlastní pozemskému tělu člověka. Otevírá se zde kouzelný vnitřní svět, v němž mocné elementární síly dávají výraz vývojovému procesu, jenž probíhá plně v souladu s plánem a kolem něhož se točí veškeré dění v přírodě.

Tak jako odhaluje už první část tohoto spisu (Země přirozená) vedle hmotného popisu zemského tělesa mnohé z přírodně-duchovního smyslu, zjevuje druhá část (Země duchovní) metafyzické stavy, které náležejí Zemi. Když se v závěru objevuje popis podstaty pratvorby, přeměňuje se tím celé dílo v zářivý pramen nejvyššího duchovního poznání.

V roli doplňku k tomu se objevuje vyobrazení přirozeného měsíčního světa s rozdílnou kvalitou obou měsíčních polokoulí a životních podmínek na nich.


Knižně vyšlo Země přirozená a duchovní – Trigon, 1999.


Země a Měsíc (Zem a Mesiac)