Site menu:

Duchovní Slunce


Tato veleučebnice stavů onoho světa nás uvádí rovněž do deseti duchovních sfér, to znamená, že vstupujeme do domény deseti rozdílných duchovních bytostí, které kdysi byly vtělené na naší Zemi. Jejich vysoké, ba nejvyšší poznání, vedlo díky stupni lásky k nebeskému Otci k rozvinutí příbuzné, leč přesto osobité, povahy jejich duševních světů. Vstupem čtenáře do sfér těchto deseti duchů – mezi nimiž jsou apoštolové Petr, Marek a Pavel, prorok Daniel, jasnovidec Swedenborg a v neposlední řadě Jan jako ztělesnění dosažené lásky a moudrosti – se před ním otevírá duchovní obraz přemocné výše i šíře.

Ve vzestupných obrazech a scénách, které jsou zároveň jedinečným kurzem důležité teorie o obdobách, se nám dostává vhledu do tajemství utváření přírody od Země až po centrální slunce.

Mimoto se odhalují ze sféry těchto osvícených duchů vztahy mezi viditelnými světy univerza a neviditelnými světy duchovního veškerenstva, které jsou s to, celé toto současné příliš omezené světové panoráma od základu přetvořit a dovést k přesvědčivé jasnosti. Zde si podávají pravé náboženství a věda ruku na znamení nového spojenectví uvědomělého poznání, a lidský duch začíná cosi tušit o bezmezné lásce, moudrosti a všemocnosti Tvůrce, který vede milióntero způsoby do pravé svobody ducha vše, co je pevně vázáno zemí.


Duchovní Slunce 1

Duchovní Slunce 2