Site menu:

Biskup Martin


Vidíme zde jednoho člověka, jak prochází velkou branou na onen svět poté, co naposledy vydechl na zemi. Poté, co tam vstoupil, vytváří se jeho „sféra“ – nejprve podobná snovému žití, které ještě zcela odráží jeho pozemské omyly, představy a přání. Doprovázíme ho při jeho krocích vpřed i vzad na cestě poznání a vidíme, jak se k němu přidružují mnohé vyšší duchovní bytosti a andělé, kteří jej připravují pomocí nápravných a poučných zážitků na pravé poznání Boha. Sledujeme, jak je v duši někdejšího biskupa stále jasněji a jak ho jeho duchovní probouzení nakonec vede do vysokých světů nebeských sfér. Jeho rostoucí láska mu nyní umožňuje vidět to božské v Ježíši jakožto Otci od věčnosti, a tím vstupuje do stavu dokonalosti, do božího dětství se vší jeho svobodou, stvořitelským nadáním a dokonalou blažeností. Kdo porovná ty první scény oné záhrobní školící práce s dosaženým konečným cílem, ten uváží, jakou cestu musí zvládnout projít lidský duch, který se probojovává od jedné sféry ke druhé až k absolutním výšinám.


Biskup Martin