Site menu:

Moucha


Zatímco v předchozím díle „Saturn“ mířil náš pohled na tuto velikou planetu s jejími neobyčejnými jevy, které na nás dělaly velký dojem, vede Pán následně náš zrak na zdánlivě nedůležitý předmět své tvorby – na mouchu domácí!

Čteme: „Je dobré hojně obracet intuitivní zrak na tolik věcí a tak činit zadost Mé lásce a moudrosti – třebas by objekt toho pozorování byl sebenepatrnější! – neboť v něm spočívá vždy něco nekonečného…“

Moucha se nám zde odhaluje jako tvůrčí zázrak v malém.


Moucha (Mucha)