Site menu:

Tři dny v chrámě


V Písmu svatém čteme u Lukáše, že dvanáctiletý Ježíš seděl tři dny v chrámě mezi učiteli, naslouchal jim a vyptával se. (Luk. 2,47) "Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí."

V celé Izraeli byl zvyk posílat děti, které dovršily dvanáctý rok, do Jeruzaléma, kde se jich v chrámě vyptávali starší, farizeové a znalci Písma, co až dosud poznaly z učení o Bohu a prorocích. Nedovídáme se však o čem malý Ježíš hovořil. Od oněch dob krouží myšlenky mnohých kolem otázky, co se tehdy přihodilo. V tomto útlém svazku se můžeme dovědět, co se vlastně během tří dní v chrámě událo.


Vyšlo v nakladatelství Trigon, 1993.


Tři dny v chrámě (Tri dni v chráme)