Site menu:

Evangelium hor


Toto malé evangelium přírody pojednává o přirozeném a duchovním významu horstev ve veliké říši přírody a z mnoha stran objasňuje podstatu a moc přírodních duchů ve světě hor.
Vyjevuje neviditelné příčiny viditelných přírodních dějů.


Z obsahu
Hory jako akumulátor elektrických a magnetických energií
Hory jako regulátor vzdušných proudů
Boj duchů v přírodě
Vliv výstupu na hory na probouzení ducha
Posila duše a vnitřního zření ve světě hor
Hory jako místa božského zjevení
Hory jako zrcadlo našeho nitra


Evangelium hor (Evanjelium hor)