Site menu:

Saturn


V zdánlivě prostém vyprávění se před naším duchovním zrakem rýsuje velkolepý obraz veškerého bytí a žití této mohutné planety podle moudrého tvůrčího plánu. Poté, co je načrtnut vnější ráz tohoto podivuhodného tělesa s jeho prstencem a s jeho početnými měsíci, jsme dále prováděni jeho rostlinnou a zvířecí říší, vylíčením těch nejdůležitějších a nejpoučnějších jevů až k rodu obrovitých lidí Saturnu, kteří zde, jakož i ve všech jiných souhvězdích, tvoří korunu hmotného tvůrčího vývoje a přechod do ryze duchovních stupňů bytí.

Dovídáme se informace o povaze, životě, zvycích a potřebách, manželství, rodinném životě, o průmyslu a obchodu těchto tělesně velkých, duchaplných, velice bohabojných obyvatelů této planety. A na závěr nám ještě odhaluje vypravěč také vysoce duchovní náboženství platné na Saturnu. Toto náboženství je především a se zvláštním důrazem zaměřeno na pěstování nejvyšší pokory a úcty před Velkým Duchem, protože tato celá planeta ve své podstatě sestává z nanejvýš nespoutaných, lehce vzrušivých a velice ničivých podzemních duchů, což je skutečnost, která přiměřeně nalézá svoje vyjádření v posuzování astrologického působení Saturnu.


Saturn (Saturn)