Site menu:

Další autoři


A.H.K.


Dekalog (Dekalóg)
deset svatých přikázání Božích


Antonie Grossheimová


Sedm slov Ježíše Krista na kříži (Sedem slov Ježiša Krista na kríži)
výklad oněch slov

Ježišov vlastný životopis (sk)


Bohumír Mayerhofer (1807–1877)


Kázání Páně (Kázania Pána)
kázání na každou neděli v roce

Tajemství stvoření
evangelium přírody

Tajemství života

Moc modlitby (Moc modlitby)
aneb jak se máme modlit?

O práci (O práci)
O práci, o lidském nevědění, úvahy o Velikonocích

Velký advent
vysvětlení Janova zjevení

Vánoce (Vianoce)
úvahy o vánocích

Znamení doby


Jana Ladnerová (1824–1886)


Otcovy dopisy 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9

Slova života


Leopold Engel (1858–1931)


Velké evangelium Janovo (Veľké evanjelium Jána)
11. díl

Mallona
osud zaniklé planety naší sluneční soustavy

Na onom světě
duchovní sdělení ze záhrobí

Údolí šťastných
vyprávění cestovatele

Světlo pravdy
teosofické pojetí Boha a světa


Rulmann Merswin (1307–1382)


Devět skal (Deväť skál)
devět stupňů duchovní obnovy


Ida Klingová


Otec a díťě


Johanna Szatmáriová


Listy Otce 1 (Listy Otca 1)
Zjevení Svatého Ducha. O nesmrtelnosti a věčném pohybu.

Listy Otce 2 (Listy Otca 2)

Listy Otce 3 (Listy Otca 3)

Listy Otce 4 (Listy Otca 4)

Listy Otce 5 (Listy Otca 5)

Listy Otce 6 (Listy Otca 6)