Site menu:

Vysvětlení textů Bible


Příloha k Velkému evangeliu Janovu, obsahující popis osob Lazara a Piláta, podrobnější zprávy o historických místech v Palestině, jakož i vysvětlivky temných textů Písma a rozporů ve čtyřech evangeliích.


Vysvětlení textů Bible (Vysvetlenia textov Biblie)