Site menu:

List apoštola Pavla Laodicejským


V listě Pavla Koloským se praví, jak známo, v kap. 4,16: "A až bude u vás tento dopis přečten, zařiďte, aby byl přečten také v laodicejském sboru a abyste i vy přečetli dopis Laodicejským."

Tento list Laodicejským marně však hledáme v Novém Zákoně. Také byl za něj považován list k Efezským, ale tato domněnka nemá opodstatnění, jelikož by nebylo možné vysvětlit, jak zmizela adresa na Laodicejské a jak přišel tento list do oběhu jako list k Efezským. Musel tudíž pravý list k Laodicejským být považován za ztracený.

Roku 1844 byl pak tento ztracený list lidstvu znovu darován, a to vnitřním božským slovem, jak je známe z proroků Starého zákona. Je tedy zajímavé pozorovat, jak srší z tohoto listu Pavlova k Laodicejským, daným touto cestou, zcela původní planoucí duchovní oheň, poněkud učeně drsná a přece jadrná řeč tohoto velkého apoštola v její úplné důraznosti.


List apoštola Pavla Laodicejským (List apoštola Pavla Laodíčanom)