Site menu:

Dopisy Ježíše a Abgara Ukkamy z Edessy


Po tři roky Pán kázal, uzdravoval nemocné, těšil zarmoucené a činil zázraky. Jak by mohlo toto všechno být zaznamenáno na nečetných stránkách čtyř Evangelií?! - Mnohé z toho však, co zapsáno nebylo, bylo předáváno dál tradicí. Tato tradice či podání byly zčásti zachovány písemně, někdy pravdivě, jindy však zkomoleny fantazií lidí nebo dokonce záměrným zfalšováním. Tak vznikla v prvních křesťanských stoletích literatura, která je pro nás velmi poučná, ale – to musíme připustit – nesmí být vždy čtena bez uvážení.

Jedním z takových raně křesťanských „apokryfních" dokumentů jsou Dopisy Ježíše a Abgara Ukkamy, knížete z Edessy. Mnozí teologové sice pochybují o pravosti těchto dopisů. Je však historicky prokázáno, že král jménem Abgar V. Ukkama vládl jako 15. král v království Osrhoene.

Historickou pravdivost výměny dopisů mezi Ježíšem a králem Abgarem odmítá většina církevních autorů jako neudržitelnou. Ovšem v syrské církvi platila tradice výměny dopisů mezi Ježíšem a králem Abgarem za nepopiratelnou skutečnost. Syrské dokumenty z raně křesťanské doby to potvrzují.

Nejproslulejším svědkem pravosti výměny dopisů je Eusebius z Caesareji (zemřel 339). Tento vynikající znalec dějin přináší podrobnou zprávu o výměně dopisů Ježíše s králem Abgarem. Eusebius píše na konci 1. knihy svých Církevních dějin, že tuto výměnu dopisů v archivech města Edessy našel, a že s velkou pečlivostí přeložil dva dopisy ze syrského do řeckého jazyka. Bohužel staré písemnosti královského archivu z Edessy byly pravděpodobně v dobách válek ztraceny.

Ale nyní jsou všechny dopisy Ježíše a Abgara vnitřním hlasem Božím lidstvu nadiktovány. Obsahují nejdůležitější učení Ježíšova spasitelského poslání a geniální krátký výklad našeho spasení Jeho obětí – smrtí. Nabízí se nám proto výměna dopisů Ježíše s Abgarem jako „Malé Evangelium", zvěstující lásku věčného Otce, který nám předává Svým učením, Svou obětí – smrtí a Svým vítězným zmrtvýchvstáním dar milosti – stát se Božími dětmi.


Vyšlo v nakladatelství Trigon, 1996.


Dopisy Ježíše a Abgara Ukkamy z Edessy (Listy Ježiša a Abgara Ukkamu z Edessy)