Site menu:

Knihy

Knihy Jakoba Lorbera vycházely v nakladatelství Trigon. Především všechny svazky Velkého Janova evangelia, Dětství a mládí Ježíšovo, Říše Boží I (Domácnost Boží I) a také další útlejší knihy - Tři dny v chrámě, Kristův návrat, Ježíšova slova k meditaci, Výklad biblických textů, Kříž a koruna, Dopisy Ježíše a Abgara Ukkamy z Edessy, Země přirozená a duchovní. Knihy je možné objednat na stránkách nakladatelství. Lze je také sehnat v antikvariátech, například zde, nebo na Aukru.

Nakladatelství Onyx vydalo knihu Kurta Eggensteina: Prorok Jakub Lorber oznamuje příchod katastrof a pravé křesťanství. Autor se zaměřuje na poznání, kterého se nám dostalo prostřednictvím Lorberových knih v oblasti vědy, astronomie, ekologie a porovnává je se současným poznáním.

Nakladatelství Eminent vydalo knihu Josefa Neumayera: Sůl, voda a světlo. Autor v části o léčbě pomocí světla čerpá z Lorberova spisu Léčivá síla slunečního světla.

Tituly, které dosud nebyly vydány, jsme začali v omezeném počtu tisknout. Tištěná verze prošla celkovou korekturou a nejasné části textu byly nově přeloženy. Zájemcům je lze poslat poštou, informace na adrese lorber@post.cz. Doposud byly vydány:

Nebeské dary 1, 2018, 356 stran

Nebeské dary 2, 2019, 400 stran

Domácnost Boží II, 2018, 608 stran

Domácnost Boží III, 2019, 572 stran

Základní otázky života 1, 2014, 190 stran

Základní otázky života 2, 2015, 116 stran

List Laodicejským, 2015, 36 stran

Moc modlitby, 2015, 24 stran